Przejdź do treści

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane przez MATSERWIS sp. z o.o. z zachowaniem poniższych zasad.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest MATSERWIS sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 41-260 Sławków
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki lub w formie wiadomości mailowej na adres: biuro@matserwis.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia.
 4. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
 5. Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.
 6. Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzenia danych osobowych;
 7. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym spółka zleca wykonywanie takich czynności.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora do:
  • dostępu do Państwa danych osobowych,
  • sprostowania Państwa danych osobowych,
  • usunięcia Państwa danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie.
 10. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.