SIATKI

KALKULATOR WAGI

średnica prętów wzdłużnych
średnica prętów poprzecznych
Oczko wzdłużne
Oczko poprzeczne
Długość prętów wzdłużnych
Długość prętów poprzecznych

dla prętów poprzecznych dla prętów wzdłużnych
S (mm2) obj (mm3) gęstość S (mm2) obj (mm3) gęstość
masa pręta poprzecznego masa pręta wzdłużnego
ilość prętów poprzecznych szt.
ilość prętów wzdłużnych szt.
WAGA SIATKI

g

kg

t

Waga 1 szt
kg
Pow. 1 szt
m2
Waga 1 m2
kg